Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI)

Because Child Helpline International is a charitable organisation in the Netherlands, we are required to present the information below (in Dutch).

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Omdat Stichting Child Helpline International een algemeen nut beogende instelling (ANBI) is, noteren we onderstaande gegevens voor jouw informatie.

•    naam: Stichting Child Helpline International

•    het RSIN/fiscaal nummer: 8125.63.207

•    contactgegevens: zie https://www.childhelplineinternational.org/contact/

•    doelstelling: de stichting heeft ten doel:

  • het verbeteren van het kind beschermingssysteem door het verdedigen van, en het stimuleren van effectievere reacties op, kinderen in nood en die zorg en bescherming behoeven;
  • het verhogen van de erkenning van de mening van kinderen door het creëren van bewustzijn bib belanghebbenden bij Kinderhulplinen;
  • het instellen van een effectief wereldwijd netwerk van Kinderhulplijnen als middel voor kinderbescheming om op die wijze kinderen te kunnen bereiken;
  • het bevorderen van het adequaat reageren op vragen van alle kinderen in nood en zij die zorg en bescherming behoeven opdat meer kinderen kunnen worden bereikt door verbeterde Kinderhulplijnen of -diensten.

•    beleidsplan: zie https://www.childhelplineinternational.org/about/about-us/

•    bestuurssamenstelling: zie https://www.childhelplineinternational.org/about/about-us/board/welcome-page-dedicated-supervisory-board/

•    namen van bestuurders: zie https://www.childhelplineinternational.org/about/about-us/board/

•    beloningsbeleid: 
Bestuursleden doen hun werk op vrijwillige basis. Het salaris van de Directie wordt vermeld in het jaarverslag. Zie: https://www.childhelplineinternational.org/about/about-us/reports/

•    verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie https://www.childhelplineinternational.org/about/about-us/reports/

•    financiële verantwoording: zie https://www.childhelplineinternational.org/about/about-us/reports/